office@cvjeticaninlegal.com
T: +381 (11) 409.11.76   +381 (63) 872.32.70

Autorski tekstovi

NEZAKONITI ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI BANKE

Želimo da sa Vama podelimo vest koja potencijalno može biti od značaja ukoliko ste ikada bili u situaciji da uzimate kredit od banke.

Vrhovni kasacioni sud, kao najviša sudska instanca Republike Srbije, zauzeo je jasan stav o tome da su banke bez ikakvog pravnog osnova godinama unazad svojim klijentima naplaćivale tzv. troškove obrade kredita prilikom odobravanja istih. Sud smatra da jedini trošak kod ugovora o kreditu sme isključivo biti trošak kamate, što znači da svi troškovi banke moraju biti ukalkulisani u kamatnu stopu.

Izneto znači da u sudskom postupku možete potraživati sve neosnovano naplaćene troškove, koje je banka prilikom odobravanja kredita od Vas naplatila.

Naime, prilikom zaklučivanja Ugovora o kreditu sa svojim klijentima, banke su protivpravno u isti unosile odredbe kojima su zaračunavale tzv. troškove obrade kredita. Taj trošak se izražavao u odgovarajućem procentu (najčešće od 0,5-1%) ukupnog iznosa odobrenih novčanih sredstava, što praktično znači da je klijent kome je bio odbren kredit u višem novčanom iznosu, snosio ujedno i veći trošak, u odnosu na klijenta kome je bio odobren kredit u nižem novčanom iznosu, dok je banka u oba slučaja obavljala posao istog obima.

Osim toga, kod Ugovora o stambenom kreditu banka je otišla korak dalje, pa je bez pravnog osnova prevaljivala na klijenta i trošak osiguranja nepokretnosi kod Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita.

Ukoliko ste ikada bili korisnik kredita i ukoliko ste snosili gorepomenute troškove, imate pravo na nadoknadu tih troškova uvećanih za zakonsku zateznu kamatu. Reč je o pravu koje ne podleže zastarelosti, što znači da sudski spor možete pokrenuti bez obzira kada je Ugovor o kreditu zaključen, da li ste isti zaključili kao pravno ili fizičko lice, kao i da li je isti aktivan ili zatvoren.

 

                                   Advokatska kancelarija Cvjetićanin&Partners