office@cvjeticaninlegal.com
T: +381 (11) 409.11.76   +381 (63) 872.32.70

Autorski tekstovi

NEOSNOVANO NAPLAĆIVANJE PROVIZIJE ZA OBRADU KREDITA OD STRANE BANAKA

            Domaću javnost je prethodnih nedelja uzdrmala vest o tome kako su banke godinama unazad bez pravnog osnova naplaćivale posebnu naknadu na ime provizije za obradu kredita. Naime, od strane Apelacionog suda u Beogradu doneta je prva (pravosnažna) presuda u kojoj je zauzeto stanovište da banka koja je ovu proviziju naplaćivala, nije imala pravo na istu.  

            Više od petnaest godina banke su nemilosrdno i nezakonito naplaćivale pomenutu proviziju od klijenata kojima su odobravale i puštale kredite. Parametar po kome su određivale visinu provizije bio je procenat vrednosti odobrenog kredita. Dakle, provizija na ime naknade za obradu kredita bio je procentualni iznos od iznosa odobrenog kredita. Šta to zapravo znači? To znači da klijent kome je bio odobren kredit u višem novčanom iznosu, snosio je ujedno i veću proviziju u odnosu na klijenta kome je bio odobren kredit u nižem novčanom iznosu, a banka je u oba slučaja obavljala posao istog obima.

            Sud je zauzeo stav da je obračunavanje dodatnih troškova osim kamate nezakonito na osnovu člana 1065. Zakona o obligacionim odnosima koji uređuje pojam ugovora o kreditu, iz koga proizlazi da banka za uslugu stavljanja na raspolaganje određenog iznosa novčanih sredstava svome klijentu (dalje:kredit) ima pravo isključivo na kamatu. Dakle, kamata predstavlja cenu po kojoj banka klijentu prodaje kredit i ona treba da pokrije sve troškove i rizike koje banka ima u vezi sa odobravanjem konkretnog kredita, te svi troškovi moraju biti ukalkulisani u kamatu.

            Koliko je banka neosnovano „zaradila“ novca na ovaj način, teško je govoriti i preciznu računicu je skoro pa neizvodljivo sprovesti, s obzirom da su u pitanju ugovori o kreditu različite vrste (stambeni, potrošački, ali i krediti plasirani u privredi, kojima su odobravani milionski iznosi).

            Najzad, građanima i privredi Republike Srbije na raspolaganju ostaji mogućnost da pravdu potraže na sudu. Dakle, svako pravno i fizičko lice koje je u prethodnih deset godina u Republici Srbiji sa bankom zaključio ugovor o kreditu u kom stoji da je  naplaćen „trošak obrade kredita“, „provizija za obradu kredita“ ili „provizija za praćenje ili administriranje kredita“ kako bi sud obavezao banku da vrati plaćeni iznos zajedno sa zakonskom zateznom kamatom.